فروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرhttps://prestigetyre.comفروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرfaفروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرhttps://prestigetyre.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://prestigetyre.com162130فروشگاه اینترنتی پرستیژ تایرCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 لاستیک دلیوم 215/70R16C گل KA-105 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 215/70R16C گل KA-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/delium2157016.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero pz4 RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero pz4 RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/p zero pz4.jpg' height='100' width='100' /><p><h4>&nbsp;</h4></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک دلیوم 265/50R20 گل IA/KA-207 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 265/50R20 گل IA/KA-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/delium 265.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 235/55R18 گل Scorpion https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 235/55R18 گل Scorpion <img src='./Administrator/files/ProductPic/ascorpion.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 225/45R17 گل Cinturato P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 225/45R17 گل Cinturato P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک دلیوم 235/60R18 گل IA-182 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 235/60R18 گل IA-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaadelium2056016.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 265/35R18 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 265/35R18 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaap zero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R18 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R18 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaap zero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 275/35R19 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 275/35R19 گل2019 P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p><h4><span style="color: #ff0000;"><strong>از این تایر فقط یک حلقه باقی مانده است</strong></span></h4> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 255/45R19 گل P zero https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 255/45R19 گل P zero <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaap zero.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک پیرلی 235/55R19 گل Scorpion https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 235/55R19 گل Scorpion <img src='./Administrator/files/ProductPic/aascorpion.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 205/60R15 گل CINTURATO P1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 205/60R15 گل CINTURATO P1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/cinto p1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک مونترال 175/70R13 گل eco https://prestigetyre.com/product/لاستیک مونترال 175/70R13 گل eco <img src='./Administrator/files/ProductPic/aamontreal.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R20 گل P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 205/55R16 گل CINTURATO P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 205/55R16 گل CINTURATO P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 245/45R19 گل P zero RF https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/45R19 گل P zero RF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودکروزا 185/70R13 گل 510 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودکروزا 185/70R13 گل 510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaroad.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 185/65R14 گل N5000 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 185/65R14 گل N5000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone n5000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک دلیوم 235/60R16 گل IA-182 https://prestigetyre.com/product/لاستیک دلیوم 235/60R16 گل IA-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaadelium2056016.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک کومهو 225/55R18 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 225/55R18 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/KUMHO SOLUS KL21.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک چائویانگ 225/55R18 گل SU318 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 225/55R18 گل SU318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/chao su318.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/deli.jpg" alt="" width="392" height="508" /></p></p><hr/> Thursday, July 7, 2022 لاستیک چائویانگ 215/50R17 گل SA 07 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 215/50R17 گل SA 07 <img src='./Administrator/files/ProductPic/achao sa 07.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک کومهو 215/50R17 گل ECSTA https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 215/50R17 گل ECSTA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKUMHO ECSTA PS71.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک زتوم 235/55R19 گل KL21 https://prestigetyre.com/product/لاستیک زتوم 235/55R19 گل KL21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aZETUM KL21.jpg' height='100' width='100' /><p><p><img src="https://prestigetyre.com/administrator/files/UploadFile/deli.jpg" alt="" width="392" height="508" /></p></p><hr/> Sunday, July 17, 2022 لاستیک پیرلی 245/40R19 گل P zero RUN FLAT https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 245/40R19 گل P zero RUN FLAT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک پیرلی 275/35R19 گل PZERO RUN FLAT https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 275/35R19 گل PZERO RUN FLAT <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaap zero RUN.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 185/70R13 گل cp661 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون185/70R13 گل cp661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone p661.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک کومهو 195/60R14 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 195/60R14 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/KUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, May 18, 2022 لاستیک رودستون 235/50R18 گل NFRERA SU1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/50R18 گل NFRERA SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadstone nfera su1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک کومهو 175/60R13 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 175/60R13 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 235/55R18 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/55R18 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aroadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 215/50R17 گل NFRERA SU1 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 215/50R17 گل NFRERA SU1 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone nfera su1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 225/55R18 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 225/55R18 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 235/55R19 گل NFERA RU5 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 235/55R19 گل NFERA RU5 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaroadstone nfera ru5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک رودستون 225/50R18 گل CP672 https://prestigetyre.com/product/لاستیک رودستون 225/50R18 گل CP672 <img src='./Administrator/files/ProductPic/roadstone cp672.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 لاستیک چائویانگ 175/70R13 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 175/70R13 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/chao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 10, 2022 لاستیک کومهو 195/50R16 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 195/50R16 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک کومهو 195/60R15 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 195/60R15 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 15, 2022 لاستیک کومهو 185/65R15 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 185/65R15 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 15, 2022 لاستیک کومهو 185/65R14 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 185/65R14 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 14, 2022 لاستیک کومهو 185/70R13 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 185/70R13 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 14, 2022 لاستیک چائویانگ 185/65R14 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 185/65R14 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک چائویانگ 185/70R13 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 185/70R13 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک چائویانگ 195/50R16 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 195/50R16 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 13, 2022 لاستیک چائویانگ 185/65R15 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 185/65R15 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک کومهو 185/60R13 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 185/60R13 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک چائویانگ 195/60R15 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 195/60R15 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک چائویانگ 205/60R15 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 205/60R15 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک کومهو 175/70R13 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 175/70R13 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 14, 2022 لاستیک چائویانگ 235/55R19 گلSU 318 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 235/55R19 گلSU 318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aachao su318.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 13, 2022 لاستیک کومهو 235/60R18 گل CRUGEN https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 235/60R18 گل CRUGEN <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKUMHO CRUGEN KL33.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک چائویانگ 225/65R17 گلSU318 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 225/65R17 گلSU318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/achao su318.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 13, 2022 لاستیک چائویانگ 225/50R18 گلSA37 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 225/50R18 گلSA37 <img src='./Administrator/files/ProductPic/chao sa37.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, November 14, 2022 لاستیک کومهو 215/45R18 گل ECSTA https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 215/45R18 گل ECSTA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKUMHO ECSTA PS71.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک کومهو 235/45R18 گل ECSTA https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 235/45R18 گل ECSTA <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaKUMHO ECSTA PS71.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک کومهو 205/60R14 گل SOLUS https://prestigetyre.com/product/لاستیک کومهو 205/60R14 گل SOLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaKUMHO SOLUS HS11.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 16, 2022 لاستیک چائویانگ 205/60R14 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 205/60R14 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک چائویانگ 195/60R14 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 195/60R14 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک چائویانگ 175/60R13 گلRP28 https://prestigetyre.com/product/لاستیک چائویانگ 175/60R13 گلRP28 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aachao rp28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک مینروا 205/55R16 گل F209 https://prestigetyre.com/product/لاستیک مینروا 205/55R16 گل F209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MINERVA f209.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, November 12, 2022 لاستیک پیرلی 215/55R17 گل CINTURATO P7 https://prestigetyre.com/product/لاستیک پیرلی 215/55R17 گل CINTURATO P7 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaacinto.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022